خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

ثبت نظر

نقد و نظر کاربران شامل نظرات شخصی هر فرد در مورد کالا است. مسوولیت صحت یا عدم صحت نظرات منتشرشده با کاربر است و سایت باهوک هیچگونه مسوولیتی در این رابطه ندارد. به منظور ارج نهادن به مشتریان درصورتی که کاربر از کلمات رکیک یا توهین‌آمیز استفاده نماید یا از قوانین ثبت نظر پیروی ننماید آن نظر در سایت نمایش داده نمی شود. ثبت نظر تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است و هر گونه نظر در مخالفت با این قوانین در سایت ثبت نخواهد شد و در صورت ثبت، نظردهنده مسوول کلیۀ عواقب آن خواهد بود و سایت مسوولیتی در قبال نظر نخواهد داشت.

مواردی که کاربر در هنگام ثبت نظر باید رعایت کند شامل موارد زیر است:

حداکثر از تعداد 300 کاراکتر استفاده کنید.

از قرار دادن فضاهای خالی بیش از حد خودداری کنید.

از به کار بردن کلمات بصورت فارسی با نوشتار انگلیسی (فینگیلیش) خودداری کنید.

از پرسیدن سوال و یا درخواست در این بخش خودداری شود.

نظرات کاربران با نام و نام خانوادگی آن‌ها در سایت ثبت شود.

از لینک دادن به سایت‌های دیگر و معرفی سایت‌های دیگر و تبلیغات خودداری کنید.

تنها نظرات مربوط به آن کالا را در قسمت نظرات آن کالا مطرح نمایید و از نظر دادن دربارۀ کالای دیگر پرهیز کنید.

از به کار بردن اطلاعات شخصی مانند شماره تلفن ، ایمیل ، آدرس و غیره پرهیز نمایید، در غیر این صورت مسئولیت کلیۀ عواقب آن به عهده کاربر خواهد بود.

از گذاشتن نقدها و نظراتی که خلاف قانون، مضر، تهدیدکننده، توهین‌آمیز،غیر اخلاقی، افتراآمیز و مبتذل باشد و همینطور اطلاعاتی که به نژاد، گروه و یا دسته خاصی از مردم توهین کننده باشد اجتناب کنید.

از جعل هویت اشخاص یا نهادها و همینطور نسبت دادن بیانات و سخنان دروغین به افراد و نهادهای خاص، انتشار هر مفهوم و محتوایی که از نظر قانونی و یا مسائل دیگر حق انجام آن‌ها را نداشته باشید (از قبیل اطلاعات داخلی و اطلاعات اختصاصی و محرمانۀ برخی سازمان‌ها و نهادها، چنانچه از نظر روابط استخدامی و قوانین داخلی سازمان‌ها، این کار منع شده باشد) اجتناب کنید.

از تهیه و ترویج اطلاعات سازماندهی شده درباره فعالیت‌های غیرقانونی، ترویج آسیب‌های فیزیکی و صدمه‌ زدن به گروه‌ها و افراد پرهیز شود.