خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

ناصر خسرو ، شاعر جهانگرد

ناصر خسرو ، شاعر جهانگرد

ناصر خسرو ، شاعر جهانگرد

ناصر خسرو که بیشتر به دلیل شعرهایش شناخته شده است، در سال 382 در روستای قبادیان مرو درخانواده‌ای ثروتمند به دنیا آمد. او در جوانی به کسب دانش‌های مختلف روی آورد و در اشعارش به کرات از احاطه داشتن خود بر این علوم تأکید می‌کرد. ناصر خسرو  تا 40 سالگی به کارهای دولتی مشغول بود، تا اینکه  که بر اثر دیدن خوابی دچار انقلاب فکری شد. کار را رها کرد و تصمیم به سفر گرفت. ابتدا به سفر حج رفت. وی به مدت هفت سال سرزمین‌های گوناگون از قبیل آذربایجان، ارمنستان، آسیای صغیر، حلب، طرابلس، شام، سوریه، فلسطین، جزیرة العرب، قیروان، تونس، و سودان و مصر را سیاحت کرد. در هر شهر با فیلسوفان، بزرگان و حکمای آن شهر دیدار می‌کرد و از مشاهدات خود یادداشت برمی‌داشت. او برای کسب درآمد برای انجام سفرهای خود، به منبر می‌رفت و مردم را موعظه می‌کرد و حتی یک بار دیوار مسجد را نقاشی کرد، تا خرج ادامه سفر را پیدا کند. ناصر خسرو در سفرنامه‌اش رویدادها و قضاها را با بی‌طرفی و بی‌غرضی تمام نقل می‌کند. او در مصر به مذهب اسماعیلی  گرایش پیدا کرد و لقب حجت خراسان را گرفت و پس از بازگشت به خراسان در زادگاهش، بلخ، مذهب اسماعیلی را به مردم معرفی کرد؛ اما بر خلاف انتظارش مردم به دعوتش پاسخ مثبت ندادند و سرانجام عده‌ای در تبانی با سلاطین سلجوقی او را از خانه و دیارش بیرون کردند. وی پس از مدتی آوارگی به دعوت یکی از امیران محلی بدخشان که اسماعیلی بود به بدخشان سفر کرد. او بیشتر آثارش را در یمگان نوشت وبقیۀ ۲۰ تا ۲۵ سال عمر خود را در یمگان بدخشان سپری کرد.

سفرنامۀ ناصر خسرو، یکی از قدیمی‌ترین سفرنامه‌های جهان است که ما را با دنیای قدیم و زندگی انسان‌های آن روزگار آشنا می‌کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
نظرات کابران باهوک ریویو