خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

طلاق خاموش

طلاق خاموش

طلاق خاموش

بهتر است نسبت به ازدواج که شاید بعد از تولد مهم ترین حادثۀ زندگی هرانسانی است، تدبیربیشتری به خرج داد. به جای ترغیب جوانان به ازدواج صرفا ازنظر بیان مسایل شرعی، تشویق به ساده برگزار کردن مراسم وحتی ترغیب آنها ازطریق وام های ازدواج برای این مسئله مهم، باید زیرساخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه را اصلاح کرد و شرایط انتخاب صحیح همسر و کسب مهارت های اساسی زندگی را برای جوانان فراهم نمود.

خانواده به لحاظ قدمت ابتدایی ترین نهاد اجتماعی است. روابط شایسته در جامعه بر اساس روابط مناسبی است که، در خانواده شکل می گیرد. با توجه به اینکه خانواده مهم ترین نهاد اجتماعی محسوب می شود، هر گونه مشکلی در آن به مرور زمان، جامعه راهم می تواند تحت تاثیر قرار دهد.

یکی از مهم ترین آسیبهای خانوادگی طلاق است اما آمار رسمی طلاق به طور كامل نشان دهنده میزان ناكامی همسران در زندگی زناشویی نیست، زیرا در كنار آن آماری بزرگتر اما كشف نشده به طلاقهای عاطفی اختصاص دارد.

درطلاق عاطفی که به آن طلاق روحی روانی یا طلاق خاموش نیز گفته می شود زن و شوهر بدون این که به طور رسمی از هم جدا شوند، با وجود اینکه زیر یک سقف زندگی می کنند دو انسان بیگانه و بی احساس نسبت به یکدیگرهستند.

طلاق عاطفی عموما در سال های نخست زندگی رخ نمی دهد در سال های نخست هر چقدر هم که معیارهای انتخاب همسر سطحی باشد میان زن و شوهر کشش وعلاقه وجود دارد، اما معمولا از سال های پنجم و ششم زندگی یعنی وقتی که افراد امید به تغییر همسر را از دست می دهند، شروع می شود. در ادامه برایتان مختصری ازعلل و پیامدهای طلاق عاطفی را بیان می کنیم.

از علل طلاقی عاطفی می توان: نبود روابط کلامی وعاطفی بین زوج‌ها، سرزنش یکدیگر، خشم، چشم وهم چشمی، بی اعتمادی و تمرکزروی نقاط ضعف هم، نداشتن روابط جنسی ایده آل، اولویت داشتن فرزندان نسبت به همسر و...موارد دیگری را نام برد.

پیامدهای طلاق عاطفی نیز شامل: سست شدن بنیان خانواده، خیانت به همسرو...می باشد.

اما بهتر است از تاثیرات مخربی که این پدیده شوم بر فرزندان می گذارد نام ببریم:  

احساس ناامنی و سردرگمی، عدم ثبات هیجانی و عاطفی، اعتماد به نفس پایین، افسردگی، افت تحصیلی، بزهکاری، کاهش میل ازدواج، اعتیاد به مواد مخدر و...

بهتر است زوج ها برای درمان مشکل طلاق عاطفی با مراجعه به مشاوره «زوج درمانی»، پایین آوردن توقعات، عدم تغییر یکدیگر، و آموزش مهارت های زندگی، نسبت به حل آن هرچه زودتر اقدام کنند.

 
نظرات کابران باهوک ریویو