خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش

عبدالکریم سروش

انیشتین:

«دشوارترین کار برای انسان فکر کردن است»

سال 1383جایزه اراسموس که یکی از برترین جوایز اروپا محسوب می شود به 3 متفکرمسلمان از جمله یک ایرانی به نام عبدالکریم سروش تعلق گرفت. در سال 1384 مجله تایم او را یکی از 100چهره تاثیرگزارجهان اعلام کرد. حسین حاج فرج دبّاغ که بعدها با نام مستعارعبدالکریم سروش شناخته شد، در سال 1324 در تهران و خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. درواقع افکارش درزمان دبیرستان هنگامی که درمدرسه علوی تحصیل می کرد شکل گرفت وبعد از تحصیل دررشته داروسازی واخذ دکترای شیمی تحلیلی، درکالج لندن، رشته تاریخ و فلسفه علم را تحت تاثیردوچهره مطرح این رشته : کارل پوپروفردریش فان هایک خواند.

دردهۀ 60 و فضای پرتنش آن سالها سروش، جوانی بود که دربسیاری ازمناظره های تلوزیونی درکنار مصباح یزدی درمقابل جناح و حزب های دیگر ازجمله چهره شاخص مارکسیست ایران احسان طبری دردفاع از افکارش به مناظره پرداخت. او  قبل ازانقلاب ،هنگامی که دانشجو بود،کتاب های «ایدوئولوژی شیطانی»،«نهاد نا آرام جهان»،«نقد و در آمدی بر تضاد دیالکتیک» را در پاسخ به مارکسیسم نوشت. درآن ایام کتاب «نهاد نا آرام جهان» را امام خمینی به پیشنهاد مرتضی مطهری خواند و تحسین کرد،و کتاب «دانش و ارزش» او درمیان علاقه‌مندان به مسائل فلسفی و كلامی بسیار مورد توجه قرار گرفت. درسال های اولیه انقلاب برای تغییردرنگرش و سیستم بنیادی دانشگاه ها، این مجموعۀ آموزشی تعطیل شد. سروش که درخرداد 59 به فرمان امام خمینی به عضویت ستاد انقلاب فرهنگی در آمد، به اتفاق دکتر حبیبی ، شریعتمداری،ودیگرشخصیت ها گروهی هفت نفره را تشکیل دادند و کلیه امورمربوط به دانشگاه ها و موسسات عالی آموزشی، اعم از برنامه ریزی وادغام، انحلال، تاسیس بعضی موسسات نوین و حتی مسائل مربوط به مدیریت و فرم آموزشی را برای باز گشایی مجدد دانشگاهها به عهده گرفتند. سالها بعد سروش نظریات و مقاله های خود رادرماهنامه کیهان فرهنگی و مجله کیان منتشر کرد.

این نظریه پردازواصلاح طلب دینی معتقد است که همۀ ادیان از 3 مورد معرفت،هویت، و نشان دادن راه رستگاری سرچشمه گرفته اند. عبدالکریم سروش در دوره ای از زندگی اش دچار تحول و انقلاب فکری شد و بسیاری از اعتقادات خود را زیر سوال برد و نحوۀ فکری اش را تغییر داد.

او در بسیاری از اظهارنظرهایش با انتقاد جریان سنتی و اصلی اسلام رو به رو شد. سروش سالها بعد دردانشگاه های معتبری مانند هاروارد و پرینستون ییل و ویسنشافتس کلگ دربرلین به تدریس مولوی شناسی، اسلام شناسی و فلسفۀ علم  پرداخت. ازاو درطی سالها فعالیت های فکری واجتماعی آثارزیادی با نامهای «صراط های مستقیم»، «علم چیست،فلسفه چیست»، «قصه ارباب معرفت»، «حدیث بندگی و دلبردگی»، «فربه تراز ایدوئولوژی»، «قمارعاشقانه»، «اخلاق خدایان»، «ادب قدرت،ادب عدالت»، «بسط تجربه نبوی»، «تفرج صنع»، «مداراومدیریت»، «اوصاف پارسایان»، وبسیاری از کتاب های دیگر چاپ شده است.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، کتاب سروش، « دین و نواندیشی: نقد و ارزیابی دیدگاه‌های دکتر عبدالکریم سروش» به قلم عبدالحسین خسروپناه و حسن پناهی آزاد منتشر شد. این کتاب به نقد و ارزیابی دیدگاه‌های دکتر عبدالکریم سروش می‌پردازد و با طرح پنج محور از مباحث مختلف مورد بحث سروش، می‌کوشد با استفاده از منابع و آثار مرتبط، برخی از مهم‌ترین آرا و اندیشه‌های سروش را مورد بررسی قرار دهد.

نویسندگان در فصول کتاب، ابتدا دیدگاه سروش را بر اساس آثار و عبارات خود وی نقل و سپس بررسی و آسیب‌شناسی کرده‌اند.

خوانندگان در فصل آغازین کتاب «سروش، دین و نواندیشی: ...» می‌توانند مباحثی درباره «قبض و بسط تئوریک شریعت» را ــ که یکی از مهم‌ترین نظریه‌های سروش است ــ از نظر بگذرانند.

مؤلفان در ادامه، «انتظار بشر از دین و قلمرو دین» را از منظر سروش بررسی کرده و سپس در فصل بعد نگاهی به «نبوت و بسط تجربه نبوی» از منظر سروش داشته‌اند. «جامعه دینی» و «اندیشه سیاسی و حکومت دینی» نیز از دیگر مباحث مطرح شده از سوی عبدالکریم سروش است که در دو فصل پایانی این کتاب بررسی شده است.کتاب نویسنده اصلاح طلب عبدالکریم سروش نظریه پردازمطالب مرتبط

چرا کتاب  در قطع های متفاوت چاپ می شود؟!
جلد کتاب هویتی خاص برای آن
بزرگترین سخنور مشرق زمین

نظرات کابران باهوک ریویو