خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

گروه سنتی کامکار

گروه سنتی کامکار

گروه سنتی کامکار

 

گروه موسیقی کامکارها در سال 1344، برای نخستین باردرسنندج، به عنوان گروهی خانوادگی به سرپرستی استاد حسن کامکار(ویلن)وعضویت هوشنگ (آکاردئون) ،بیژن (خواننده) ،پشنگ (سنتور) ،قشنگ (خواننده وویلن) وارژنگ (تمبک) تشکیل شد و برنامه های متعددی را در باشگاه افسران، مدارس و تالارهای شهر سنندج اجرا کرد. کامکارها اوّلین تمرینات خود را شب ها درکنار حوض کوچک حیاط منزل شان انجام می دادند.

با بزرگ شدن فرزندان، به تدریج این گروه موسیقی کامل ترشد، ازنظرآنسامبل انسجام بیشتری پیدا كرد ودرسال 1348با اعضای خود،هوشنگ (ویلن) ،بیژن (تاروخواننده) ،پشنگ (سنتور)، قشنگ (خواننده) ،ارژنگ (تمبک)، ارسلان (عود) واردشیر (کمانچه) کنسرت هایی را به صورت رسمی دربرخی ازشهرهای کردستان وهمچنین شهرارومیه برگزارکرد.

بعد ازسال1350برخی ازافراد خانواده ازجمله هوشنگ، بیژن، پشنگ وارسلان برای فراگیری موسیقی آکادمیک به تهران آمده و دردانشکدۀ هنرهای زیبا به تحصیل مشغول شدند(ارژنگ درآن دوره دررشتۀ نقاشی تحصیل می كرد). پس از
چندی کامکارها به اتّفاق محمّد رضا لطفی، حسین علیزاده، پرویزمشکاتیان وتنی چند از دیگرهنرمندان، گروه های شیدا وعارف را تشکیل دادند. این دوگروه کنسرت های موفّقیّت آمیزی راباخوانندگی محمّدرضا شجریان وشهرام ناظری به اجرا گذاشته وآثاری را ارائه کردند که بی تردید ازجمله آثار به یادماندنی موسیقی سنتّی ایران به شمارمی آیند.

اوّلین کنسرت های رسمی این خانواده با نام «گروه کامکارها» در اوایل دوران پس ازانقلاب درمجموعه آزادی و تالاروحدت اجرا شد که دربرگیرندۀ سه قسمت: موسیقی فارسی، تکنوازی سنتوراردوان وموسیقی کردی بود. درسال 1368امید لطفی، فرزند قشنگ ومحمّد رضا لطفی، به گروه پیوست ونوازندگی تارگروه را به عهده گرفت.

کامکارها در کنسرت های اخیرشان برخی ازاستعدادهای جوان را نیزدرکنارخود جای داده اند.

این گروه کنسرت های متعددی درداخل وخارج ازکشوراجرا نموده ودراکثرفستیوال های بزرگ موسیقی جهانی ازجملهWOMADبه مدیریت پیترگابریل،سامراستیج (نیویورک) واکثرتالارهای بزرگ ومهم اروپا وآمریکا همواره حضوری قدرتمندانه وتحسین برانگیز داشته است.

گروه کامکارها دراکثرشهرهای کردستان عراق کنسرت هایی را برگزارکرده، همچنین درسال1380 برای اولین باردرتاریخ کشور ترکیه توانست برنامه موسیقی کُردی را درشهرهای استانبول ودیاربکراجراکند که نقطۀعطفی دررخدادهای موسیقی این مناطق به شمارمی آید. ازدیگراجراهای مهم کامکارها، می توان به شرکت درفستیوال موسیقی لوچیانوبریو ،آهنگساز بزرگ و مدرن ایتالیایی اشاره كرد؛ این كنسرت ها كه درسال 1383در بسیاری ازشهرهای انگلستان اجرا شد، حاصل همكاری گروه كامكارها واركستر سیمفونیای لندن ونشان دهندۀ هماوایی دو نوع موسیقی کردی و موسیقی مدرن جهانی بود كه توجه بسیاری ازصاحبنظران وعلاقمندان موسیقی را به خود جلب كرد.

اجرای کنسرتینو کمانچه با ارکسترسمفونیک«مالمو» ی سوئد درسال 1384نیز یكی دیگر ازموفقیت های این گروه درهمین دوران بود. گروه کامکارها علاوه براجرای صحنه ای، آلبوم های متعددی راعرضه کرده است که ازآن جمله می توان به اورامان، زردی خزان، شیلره، گلاویژ، کامکارها،آگری زیندو، گل نیشان، پرشنگ، کانی سپی، سماع ضربی ها (برای ساز های کوبه ای)، سه نوازی و تکنوازی، به یاد صبا، ، ئه وراد و ایمشو اشاره كرد. هریک ازاعضاء گروه کامکارها، علاوه براین موارد، به تنهائی نیز آثارمتعددی را درقالب آلبوم، موسیقی متن فیلم، تالیف و ترجمۀ کتاب ارائه کرده اندکه درشرح حال تک تک شان مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 این گروه با دعوت ازدیگراساتید موسیقی كشور، درسال 1376 آموزشگاه آزاد موسیقی كامكارها را درتهران بنیان نهاد كه تا به امروز به فعالیت خود ادامه داده و سهم به سزایی درمعرفی چهره های مستعد وجدید به جامعۀ هنری كشورداشته است.

«حسن کامکار» در سال 1302 به دنیا آمده و درسال 1370 دار فانی را وداع گفت .وی درارکسترموسیقی نظامی سنندج کردستان فعالیت داشت وعلاوه بر آن به تدریس موسیقی ایرانی پرداخته ونوازندگی ویولون ونواسازی را انجام می داد گردآوری نواهای موسیقی های محلی مناطق مختلف کردستان ازدیگر فعالیت های اوبوده است. وی همچنین به گرد آوری نواهای موسیقی محلی مناطق مختلف کردستان پرداخته که قطعه ای در «ماهور» با شعرحافظ و نواری از این گروه که در سال 1364 با صدای بیژن کامکار منتشر شد از جمله کارهای معدودی است که ازاو به جای مانده است .اوهمچنین به عنوان استاد تمام پسران خود که هم اکنون گروه کامکارها را تشکیل می دهند،عمل کرده است اگرچه هر کدام ازاعضای کامکارها ازاساتید دیگری نیز بهره گرفته اند.گفتنی است نخستین اجرای این گروه در سنندج به صورت وی اشاره کرد که از آن پس این گروه در خارج و داخل برگزارکنسرت های متعددی رابرگزار می کنند که از آن جمله می توان به اجرای برنامه درشهرهای گوناگون اروپا ،امریکا،کانادا و ...اشاره کرد.

بیژن کامکار :

نوازنده دف سال تولد: 1328

محل تولد: سنندج

مقدمات موسیقی را نزد پدرش فرا گرفت و از 6 سالگی متوجه شد دارای صدایی خوش و زیبا می باشد لذا ازهمان دوران همکاری خود را در این استان با برنامه کودک آغاز کرد .وی تا سن 26 سالگی تمام تجربیات ومعرفت موسیقی را در کنارخانواده ورادیو سنندج و فرهنگ وهنراین استان کسب می کند واین سالهای پرباری هنری بیژن کامکاراست که پایه اصلی برای وی می گردد.

درسال 1353 بیژن کامکاربه تهران می آید ودردانشکده هنرهای زیبا برای ادامه تحصیل دررشته موسیقی ثبت نام می نماید و همزمان با تحصیل ، همکاریش را با گروه شیدا به سرپرستی محمدرضا شجریان و شهرام ناظری می پردازد سپس همکاری خود رادرگروه عارف شروع و بعد ازانقلاب درتولید کاست هایی به نام چاوش و درشرکت روح افزابه عنوان خواننده فعالیت می نماید که حاصل آن 20 نوار کاست می باشد سازاصلی بیژن تارمی باشد ولی درگروهای شیدا وعارف با نواختن رباب ودربسیاری ازکارها تنبک و دف را برگزیده وهمکاری می کرده که نواختن دف بسیارمورد توجه واقع شده .وی درزمینه خونندگی آثاری ازهوشنگ کامکارمثل : کجائید ای شهیدان و قطعه حصارازحسین علیزاده وضربی خزان ازارسلان وچند کاست دیگربوده است .درخلال سالهای بعد ازانقلاب کنسرتهای بسیاری درایران وکشورهای خارج نظیر: آلمان، سوئیس و بلژیک برای معرفی دف وموسیقی سنتی ایران نمود که خوانندگان آن محمدرضا شجریان و شهرام ناظری بوده اند وی ازهنرمندانی چون دکتر داریوش صفوت، محمدرضا لطفی و تمام همکاران گروه شیدا وعارف وخانواده هنرمندش استفاده شایانی برای پیشبردهنرخود نموده است.

منبع: فارس فیسموسیقی موسیقیدان گروه کامکار دف نوازیمطالب مرتبط

روز جهانی موسیقی کانتری
8 مشاهیری که در اوج شهرت مردند
حراج بزرگِ روز کتاب

نظرات کابران باهوک ریویو