خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

چرا روسای مرد محبوب ترند؟

چرا روسای مرد محبوب ترند؟

چرا روسای مرد محبوب ترند؟

مطالعات نشان می دهد کارمندان خانم ترجیح می دهند به جای یک رییس زن، رییس مرد داشته باشند. شرکت کنندگان در یک تحقیق، روسای زنشان را، هیجانی، غرغرو و گربه صفت توصیف کردند. این بیزاری از کجا نشات می گیرد؟ و چرا بعضی از خانم ها در کار یکدیگر را می فروشند؟

ما همیشه شاهد کلیشۀ رییس زن مغرور هستیم؛ همان کسانی که زندگی دیگران را تلخ می کنند. شاید این مربوط به خستگی آن ها باشد، اما برخی زنان فکر می کنند روسای خانم بیش تر از روسای آقا کارمندانشان را اذیت می کنند.

پژوهش ها نشان می دهد زنان ترجیح می دهند به جای رییس زن، یک رییس مرد داشته باشند. اما این احساس ناشی از چیست؟

احتمالا برخی فکر کنند این خصلت ناشی از خصوصیت ژنتیکی روسای خانم است که به طور طبیعی ظالم هستند (یک مثال بارز: ملکۀ زنبور عسل)؛ اما این قطعا درست نیست و دلیل این خشونت، پیامد جانبی محیط کار مدرن است.

تنها چند حالت وجود دارد که این رفتارهای سمی را خلق می کند.

بعضی از زنان به راحتی یکدیگر را بی اعتبار می کنند، زیرا آن ها نگرش های منفی دربارۀ جنسیت خودشان را باور دارند. دلیل موجه آن یک مفهوم روانشناختی است؛ که در آن گروه های زنان مظلوم، در تلاش برای درک یک جهان ناعادلانه، تصورات منفی دربارۀ خودشان را ملکۀ ذهنشان می کنند.

از طرفی زنان در محیط هایی که غالب کارمندانش مرد هستند، همبستگی کمتری با همکاران خانمشان دارند. یک پژوهش در دهۀ 1980 در کارخانه هایی که مردان بیش تر در آن کار می کردند و کمتر از 5 درصد کارمند خانم داشت، نشان داد زنان در این محیط ها بهتر خود را نشان می دهند. به طرز چشمگیری در کارخانه هایی که بیش تر مردان مشغول به کار بودند، رقابت میان زن ها شدید بود و کارکنان زن بیش تر از هم متنفر بودند. اما در شرکت هایی که بیش تر کارمندان آن خانم بودند، زنان بیش تر از یکدیگر حمایت می کردند.

بسیاری از زنان در محیط های کاری که غالب کارکنانش مرد بودند، تمایل داشتند درجات بالاتر بگیرند و با یکدیگر بر سر این رقابت می کردند.

اما وقتی فرصت های کمی برای رشد زنان وجود دارد، آن ها به جنسیت خود به عنوان یک مانع پیشرفت نگاه می کنند که می تواند برای آن ها یک هشدار جنسیتی تلقی شود. نگرانی دیگر زن ها این است که اگر به یکدیگر کمک کنند، متعصب به نظر می رسند.

یک پژوهش همچنین نشان داد زنانی که در موقعیت های معتبر بودند، به استخدام زنان دیگر به عنوان زیردست تمایل بیش تری داشتند، زیرا آن ها اغلب فکر می کنند راه پیشرفتشان، حفظ فاصله از زنان دیگر است و تلاش می کنند با مردان سازگارتر باشند. اما وقتی زنان سعی می کنند مانند مردان رفتار کنند، با یکسری گرایش های جدید مواجه می شوند. روسای مرد رک هستند اما مدیران زن انتظار دارند زبان آن ها نرم باشد یا تیمشان همیشه درست رفتار کند. به همین دلیل با کارمندان خود جر و بحث می کنند که چرا به اندازۀ یک رییس مرد به آن ها احترام نمی گذارند. این به یک چرخۀ شرارت آمیز منتهی می شود که در آن رفتار رییس با زیردستانش روز به روز بدتر می شود و کارمندان از رییسشان دل خوشی ندارند و این روند همین طور ادامه خواهد داشت.

منبع: آتلانتیکروسای زن مدیر خانم تبعیض جنسیتیمطالب مرتبط

چه افرادی  در کارشان پیشرفت نمی‌کنند؟
حراج بزرگِ روز کتاب
در مصاحبۀ شغلی چه سوالاتی بپرسیم؟

نظرات کابران باهوک ریویو