خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

3 ملکه قدرتمند

3 ملکه قدرتمند

3 ملکه قدرتمند

گرچه بیشتر حاکمان جهان را مردان تشکیل می دادند؛ اما در این بین نمی توان نقش زنانی را که دارای قدرت و نفوذ بودند و با هوش و کیفیت رهبری خود را، در تاریخ ماندگار کردند، نادیده گرفت. بسیاری از آن ها چندین دهه در کشورهای خود حکومت کردند و به رونق و انقلاب فرهنگی رسیده اند. و بعضی از آنان نفوذ مهمی نیز بر کشورهای همسایه داشتند .

داستان های زیادی از زنان ستمکار و قدرتمند است که در ویرانی و ایجاد هرج و مرج و رسیدن به قدرت از مردان کمتر نبودند. اما  از اینکه تا چه اندازه این موارد درست است و در مورد آن اغراق نشده نیز ،اطلاعات دقیقی در دست نیست. در زیر با سه تن از زنان معروف و قدرتمند که زمامدار حکومت بودند، آشنا می شویم.  

ملکه کاترین کبیر:

یکی از بزرگترین پادشاهان زن در تاریخ بود. قدرت وهوشمندی او روسیه را تبدیل به یکی از قدرتمندترین امپراطوری های اروپایی کرد. داستان هایی زیادی از شهوترانی و ولخرجی های این ملکه وجود دارد اما او همواره از حامیان هنر و آموزش بود. کاترین که از خانوادۀ سلطنتی متولد شده بود در نوجوانی مورد پسند ملکه الیزابت  برای ازدواج با پسرش قرار گرفت. اما بعد از هفت سال زندگی بدون فرزند، برای برای ادامه و بقای سلطنت از فردی به نام سرگئی سالتیکوف آبستن می شود.او پس از کش و قوس های فراوان شوهرش را از مسند قدرت پایین می کشد و به عنوان ملکه ای محبوب و قدرتمند کار خود را آغاز می کند.

ملکه کلئو پاترا:

ملکه ای 39 ساله که سرانجامش خودکشی با نیش مار بود. نویسندگان رومی تصویر این ملکه یونانی الاصل را به عنوان ملکه ای که از زرق و برقش برای کنترل مردان قدرتمند مانند ژولیوس سزار و مارک آنتونی استفاده می کرد، به تصویر کشیده است.ملکه ای که از او در پایتختش اسکندریه افسانه‌ها و داستان های عاشقانۀ

زیادی با این دو سردار رومی که ازدواج کرده بودند، وجود دارد. در آن زمان که  دختران برای بقای سلطنت خود با محارم ازدواج می کردند دو بار با برادرانش ازدواج کرد که اولی را به طرز وحشیانه ای از پای در آورد و دومی را هم مسموم کرد. البته بهتر است بدانید که کئلوپاترا را تنها به دلیل هوش و توانایی هایش به عنوان یک سیاستمدار و حاکم یکی از قدرتمند ترین پادشاهی های تاریخ نمی شناسند؛ بلکه او را بیش تر به دلیل زیبایی و استحمامش در شیر و ظاهر و لباس های آراسته و پر زرق و برقش می شناسند.

ملکه وو زتیان:

زنی قدرتمند که در زمان حکومتش؛ چین از لحاظ سیاسی و نظامی دوران بسیار خوبی را سپری کرد و توانست اولین فرمانروای چینی باشد که مقام امپراتریس را کسب کند. هر چند که وو زتیان پایه گذار دودمان ژو تنها حاکم زن چین را سیاستمداری بی رحم می دانستند اما کار آمد بود و دوران حکومتش بسیار موفق تر از حاکمان مرد ودر دوران سلطنتش نیز بسیار موفق بود.

 زنان ملکه زنان قدرتمند
نظرات کابران باهوک ریویو