خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

قدرت تفکر

قدرت تفکر

قدرت  تفکر

تلاشی را که ذهن در مواقع رویارویی با مسئله ای برای حل یا پیدا کردن راهی می کند، تفکرمی گویند، و این یکی از وجوه تمایز انسان با دیگر موجودات است.

ناپلئون:

«زمانی را جهت اندیشیدن اختصاص بده، لیکن زمانی که لحظه اقدام فرا رسد اندیشیدن را رها کرده، ودست به اقدام بزن»

امروزهم به مناسبت روزجهانی فکرکردن بهتراست، کمی با خودمان صادق ترباشیم و ببینیم دراین زمان محدود، که هدیه ای از طرف خدا است ودراختیارمان قرار گرفته چه استفاده های مطلوبی کردیم. کمی خلوت کردن با خودمان و فکر کردن به این قضیه می تواند راه گشای بسیاری از مشکلات زندگی باشد. بسیاری از بزرگان و مشاهیر دراین زمینه سخنان ارزشمندی را گفتند:

موریس مترلینگ:

«فکر شما هر چه باشد، شما همان هستید و محال است که بتوانید از فکر خود بزرگتر شوید و یا از حدود فکر خویش تجاوز نمایید.»

در اینکه ممکن است عوامل محیطی و ژنتیکی بر روی افکارما تاثیر گذار باشند شکی نیست، اما مهمترین مانع برای نوع تفکر وانتخاب راه،  فقط خود انسان می تواند باشد. به همین علت برای تغییرحال وهوای درونی بهترین و موثرترین راه کار تغییر افکار است، در این مواقع، همه ما این فکر به نظرمان می رسد که چه راه حل سادهای !! شاید در نگاهی سطحی به این موضوع فکرکنیم خوب فکرکردن که کار راحتی است، اما برای فکر کردن باید شرایط درست آن مهیا باشد. بهترین انتخاب برای نحوه درست فکرکردن در مواقعی است که با خودتان خلوت کرده اید. برای جلوگیری و آشفتگی افکار و نظم دادن به آن،  نوشتن نیزمی تواند یکی از بهترین راه کارها باشد. هیچ وقت معجزه نوشتن را فراموش نکنید چرا که تاثیر مهمی در سمت و سو دادن به افکار پراکنده شما دارد؛ و انگیزۀ مهمی برای برنامه ریزی در آینده ای موفق است.

گذشته از این شما باید این توانایی را کسب کنید تا به افکار خود مسلط شوید؛ چون مقابله با افکار نادرست که به مرور زمان در شما نهادینه شده کاری بسیار سخت و دشواراست. اینگونه افکاربرای شما محدودیت ایجاد می کند و شما را به زندگی عاری از امید سوق می دهد.

هنری میلر:

«آسمانی فکر کن ودر زمین زندگی کن این یعنی سعادت»

ما این قدرت و توانایی را داریم که بتوانیم تغییرات مثبتی را در وضعیت وحالتهای روحی خود قراردهیم، و این موضوع می تواند در نوع فکر کردن واندیشۀ ما بسیار تاثیر گذارباشد. این نوع تفکر به ذهن ما کمک می کند تا زیباترین و آسانترین راه ممکن را برای تغییر مسیر زندگی، انتخاب و با اراده ای راسخ به نتیجه مورد نظرمان برسانیم.

وین دایر:

«اگر مشکلی داری به دلیل طرز فکر توست وتنها راهی که می توانی مشکلات را برای همیشه حل کنی این است که طرز فکرت را تغییر دهی»

این نکته را فراموش نکنید، زمانی که در دوراهی انتخاب قرار می گیرید می توانید به پیشنهاد بسیاری از روانشناسان و مربیان انگیزشی از نوشتن، آن هم به روش خط کش T استفاده کنید. دراین روش می توانید با نوشتن فوایدی که این طرز فکر برای شما دارد در یک طرف و نوشتن معایب در طرف دیگر و در آخر مقایسه آنها، خیلی راحت تر نتیجه گیری کنید، وخودتان را ازدوراهی های آزار دهنده خلاص کنید. این کار و بسیاری از روشهای دیگر برای تلنگر به بی راه نرفتن افکارمی تواند شما را از شر افکارمزاحم نجات دهد چرا که اگرخودتان دست به کار نشوید کم کم تحت کنترل افکار پوسیده و قدیمی و در بعضی ازمواقع آزاردهنده قرارمی گیرید.ذهن آگاهی قدرت فکر
نظرات کابران باهوک ریویو