خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

تاریخچۀ شفاهی در افسانه ها

تاریخچۀ شفاهی در افسانه ها

تاریخچۀ شفاهی در افسانه ها

26 فوریه روز ملی افسانه نام گذاری شده است. افسانه ها تاریخچه ای شفاهی از سرزمین های مختلف جهان هستند.

نمی توان برای پیدایش افسانه ها تاریخ خاصی را معین کرد. چرا که در چرخش دوران حیات انسان، و با وقایع و اتفاقهایی که در پیرامونش شکل گرفت، از وقایع طبیعی گرفته ، تا با گذشت زمان در دیگر پدیده های انسانی و اجتماعی افسانه های مختلف نیز خلق شدند.

هر چند، ریشه بعضی از این افسانه ها در پیدایش اتفاقهای نا خوشایند بوده، و با استانداردهای امروزی منطبق نیست.اما هنوز هم می شود بسیاری از این داستانها را باچاشنی نوآوری و ابتکاردرتعلیم و آموزش کودکان استفاده کرد؛ که این موضوع آشنایی با فرهنگ و تاریخی از فولکلورهای هر سرزمینی را می طلبد.

امروزه مدارسی در دنیا وجود دارندکه این رویه را در پیش گرفته اند و با کمک گرفتن از اسطوره و افسانه ها به شرح مسائل پیچیدۀ علمی برای نوجوانان فعالیت دارند.

این کارمی تواند روشی متفاوت و خلاقانه و دور از انحرافات علمی در علاقمند کردن دانش آموزان در میان درسهایی باشد که به نوعی برای آنها کسل کننده است. در اینگونه مدارس شرح افسانه ها برای دانش آموزان با اجراهایی جالب باز خوانی می شود و اینگونه حس کنجکاوی و علمی آنها را در مسائل مختلف علمی و تاریخی بر انگیخته می شود.

اما در کشور ما نشر و گسترش افسانه  به چه صورت پیش می رود:

پیشرفت تکنولوژی و مشغله های امروزی تاثیر فراوانی در دور ماندن نسلهای جدید ما با قصه ها و افسانه های محلی داشته و با وجود تنوع فراوان در آداب و رسوم و قدمت و تاریخی که داریم این موضوع بسیار تاسف بر انگیز است. افسانه ها در فرهنگ ایرانی نقش مهمی ایفا می کنند و می توانند درک ما را از گذشتۀ غنی کشورمان افزایش دهند. این موضوع شامل جغرافیای خاص کشورمان نیز می شود با وجود دریاها در شمال و جنوب تا بودن صحراها و کویر و مناطق کوهستانی که بستری مناسب را برای خلق و پیدایش داستانهایی با موجوداتی فراطبیعی به وجود آوردند.

بسیاری از این قصه‌ها و حکایت‌های مردمی نسل به نسل در گذشته به خوبی نقالی و بازگو شده است. این داستانها و افسانه هاو اسطوره هایشان منشاء باستانی و رشته ای محکم از گذشته و منعکس کننده نگرش جامعه ای ما بود که کم کم در این قالب از ادبیات و تاریخ شکل گرفت.

حکایت ها و قصه ها در ادبیات ما نقش مهمی را داشتند. یکی از این آثار را می توان در حکایتها و داستانهای فردوسی بزرگ و در اثر بی نظیرش شاهنامه خواند.

شخصیت های مشهور افسانه ای در حماسه و اساطیر فارسی از رستم و آرش کمانگیر تا سیاوش که حس و غرور ملی را در ما بیدار می کند،تا قهرمانانی چون کاوه آهنگر که هدایت و رهبری قیام مردمی علیه ضحاک نماد استبداد را بر عهده می گیرد. در واقع این افسانه ها و شخصیت های قهرمان آنها هر چند که غیر واقعی و اغراق آمیز باشند اما در بطن خود پندها و نکته های بسیار زیادی دارند که در ساختار و ابعاد اصلی هر فرهنگ نقشی مهم است و نگرش های آن جامعه را منعکس می کنند.

ما نیز می توانیم با فرهنگ سازی در حفظ افسانه های محلی و سنت های بومی و انتقال آن به نسل های بعدی نقشی پر رنگ را در ترویج فرهنگ غنی و کهن این مرز و بوم داشته باشیم . یکی از این راهها قصه گویی و خلاقیت در نوع بیان این نوع داستانها است که تاثیر مهمی در زنده نگه داشتن آن دارد، در میان حمایت از ناشرین و نویسندگانی که در گسترش این مضامین تلاش می کنند، ستودنی است.شاهنامه خوانی افسانه های ایرانی اساطیر فولکلور
نظرات کابران باهوک ریویو