خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

بیا اینجا می خواهم ببینمت

بیا اینجا می خواهم ببینمت

بیا اینجا می خواهم ببینمت

معمولا داستان هر اختراعی به این ترتیب آغاز می شود که نکته ای ساده کنجکاوی دانشمندی را برمی انگیزد. وی با شهامت و پشتکار دنبال آن را می گیرد واز شکست دلسرد نمیشود؛ بلکه از آن پند میگیرد، و نقایص کار خود را برطرف می کند. سرانجام پس از سالها رنج و زحمت به آرزوی خود دست می یابد و اثری جاویدان از خود باقی می گذارد.

معرفی دانشمندان و مخترعین را با این مضامین در کتاب های درسی دبستانی برای ما یادآور مشقت هایی است که اینگونه افراد برای رسیدن به هدفشان در زندگی متحمل شدند.این متن نیزگویای حال مخترعی به نام الکساندر گراهام بل است. مخترعی که ما نام او را از ابتدا به عنوان مخترع تلفن شناختیم وداستان های زیادی از تلاشها وکوشش های فراوانش درثبت چنین اختراع کار آمدی شنیدم. اما بعد ازگذشت بیشتر ازیک قرن ودر سالهای اخیر ،صحبتهای زیادی در مورد مخترع واقعی تلفن درمجامع آمریکایی شد واینکه مخترع اصلی تلفن گراهام بل نبود و تنها این اختراع به نام او ثبت جهانی شده است.!!

اما این مقاله نمی خواهد درباره صحت این موضوع صحبت کند؛ بلکه ما می خواهیم بیشتر درباره اولین مکالمه تلفنی بین گراهام بل و همکارش توماس واتسون که درتاریخ 10 مارس اتفاق افتاد و وضعیت کنونی مکالمه های تلفنی صحبت کنیم:

-نزدیک یک قرن و نیم ، از مکالمۀ 10 مارس که در فاصله بین دو اتاق شکل گرفت، وبرای همیشه در تاریخ ماندگار شد، می گذرد. مکالمه ای که با کلماتی چون «بیا می خواهم ببینمت» شروع شد. این رویداد بعد از گذشت سالها و تکمیل فرایندها وپیشرفت تکنولوژی هم اکنون نیزبرای بسیاری ازانسانها دلپذیر است، و سالهاست که زندگی بسیاری از انسانها را در فاصله های طولانی قاره ها برای شنیدن صداها در خود جاودان کرده است.

هر چند شروع مکالمه های تلفنی با کلماتی که سرشار از احساسات و بیان هیجانات بود اما درگیر و دارهای زندگی و پیچیدگی و تنوع ارتباطات، کم کم سمت و سوی بیشتر مکالمه ها، به موضوع های کاری تغییر پیدا کرد.

موضوع مکالمه ها از احوال پرسیها و بیان دلتنگی ها کم تر و جایگزینش گفت و گوها و مسائل کاری، و پدید آمدن مهارت هایی جدیدی از مکالمه ها را ایجاد کرد؛ مهارت های مذاکره وارتباط با دیگران از طریق تلفن که گستردگی آن اکنون بیشتر از گذشته دیده می شود، و مستلزم یادگیری و مهارت های تخصصی در این زمینه هم شده است.

-اما سرانجام مکالمات تلفنی تنها به مسائل کاری خلاصه نشد. امروزه با وجود شبکه های مجازی بسیاری از ما خودمان را کم کم از شنیدن صداها در مکالمات تلفنی محروم کردیم. با رسیدن مناسبت ها واتفاقات مختلف زندگی، صداها در مکالمات تلفنی به تدریج از زندگی مان حذف شد وجای صداها را تایپ کلمات گرفتند و جایگزین جنس حس و حال انسان ها در بیان احساسات به جای شنیدن صدا ،تصاویری از ایموجی ها شدند. در واقع این ایموجی ها هستند که با شکل هایی بسیار کوتاه و سریع توانستند احساسات را در کوتاه ترین زمان ممکن و به صورت نوشتاری برای ما ثبت وانتقال دهند. تا از این طریق کمترخبری ازبیان احساس به شیوه شنیداری داشته باشیم.

حال بیشتر ما به واسطه اعتیادی که به دنیای مجازی جدا ازمزیت هایی که دارد، پیدا کردیم؛ نه تنها به تدریج از شنیدن صدا یی که در گذشته، حتی نظریه انتقال صوت را برای انسان ها آرزویی غیرقابل تصور و دسترس کرده بود، محروم شدیم، بلکه این تکنولوژی جایگزین بسیاری از روزنامه ها و کتاب ها و دید و بازدید ها در زندگی ما گرفته است.همچنان که دفتر مخابرات های شهری و باجه های تلفنی سکه ای خیابانها هم، تسلیم نسل جدید گوشی های هوشمند شدند.

در نتیجه با وجود این شرایط و پر رنگ شدن شبکه های اجتماعی در زندگی بیشتر افراد می توان سرانجام تلخ تری را برای مکالمه های تلفنی درآینده پیش بینی کرد.شبکه های اجتماعی الکساندر گراهام بل گوشی های هوشمند مکالمه تلفنی
نظرات کابران باهوک ریویو