خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

چرا برخی زنان پسرزا هستند و برخی نه

چرا برخی زنان پسرزا هستند و برخی نه

چرا برخی زنان پسرزا هستند و برخی نه

«شناخت ریشه  های جنینی ،»که به عنوان یک زمینه تحقیقاتی روزبه روز بر نفوذ و اعتبارش افزوده می شود، معطوف است به بررسی این نکته که چگونه شرایط زیستی جنین، بر سلامتی انسان در بلندمدت تاثیر می گذارد. اگرچه در تحلیل نهایی، آزمایش روی زنان باردار ممنوع بوده است ولی دانشمندان در سالهای اخیر با استفاده از طراحی هوشمند دیتاها در آزمایش های مصنوعی یا طبیعی، دستاوردهای شگفت انگیزی داشته اند

. تا مدتی، دانشمندان فقط می دانستند. غذانخوردن مادر که برای جنین تبعات ناگواری دارد، به بیماریهای عروقی منجر می شود اما بعدها دریافتند که بر نسبت جنسیتی یا همان تعداد پسران در ازای دختران هم موثر است (به طورطبیعی، در برابر هر 105 پسر، 100 دختر به دنیامی آید اما در دوره کمبود غذایی و سایر مواقعی که جامعه آماری تحقیق دچار استرس حاد می شود، شمار دختران در قیاس با پسران بیشتر می شود.شاید به این خاطر که جنین های مذکر از جنین های مونث، شکننده و ضعیفترند وبیشتر مستعد آنند که آسیبب بینند یا سقط شوند.) مطالعات جدید شواهد جدیدی هم برای این تاثیرات کشف کرده اند. در قحطی چین در فاصله سالهای 61 - 1958 ، تولد پسرها به شدت کاهش یافت.

-روزه گرفتن هم چنین تبعاتی دارد: وقتی در همان ماههای اولیه بارداری، رمضان فرا می رسد، مادران عرب در ویرجینای آمریکای 10 درصد علاقه شان به داشتن فرزند پسر کمتر می شود.

احتمال آنکه مسلمانان در عراق و اوگاندا در سنین بلوغ، کم توانتر باشند، 20 درصد بیشتر است اگر که مادران این مسلمانان، در ماههای اولیه بارداری، روزه بوده باشند.

-مطالعات جدید دیگری، آثار عزای عمومی یا تروماهای ملی را بررسی کرده اند. در سراسر ایالات متحد آمریکا، احتمال سقط یک جنین مذکر، در ماه سپتامبر 2001 بیش از ما ههای پیش و پس از آن بوده است.

-جنگ اسراییل لبنان در سال 2006 یک پرونده جدید را باز کرده است؛ نه فقط به این خاطر که مادران، در این جنگ، در معرض تروما بودند، بلکه بدین دلیل که این دوره تروما بسیارکوتاه بود. بدین معنا که محققان می توانستند در ظرف سه ماهه آثار یک دوره جنگی کوتاه را با دوره صلح کوتاه مقایسه کنند؛ نیز می توانستند حاملگی یک زن را در دوره جنگی با حاملگی اش در دوره صلح مقایسه کنند. این احتمال که فرزند زنی که در دوره جنگی به سر برده، نارس یا کم وزن باشد نسبت به برادران یا خواهرانش بیشتر است. هم چنین، اگرچه این تحقیق، به وضع زنان لبنانی نپرداخته ولی نشان داده که در اسراییل، زنان عرب نسبت به زنان یهودی، نتایج بدتری در تولد فرزندانشان گرفته اند.

-البته نه آنقدر که تکا ن دهنده و هو ل آور باشد، ولی تماس مادران با ذرات هسته ای سبب می شود، که مقدار بسیار کمی از آن مواد در رحم وی نیز پیدا شود، از میان بچه های سوئدی که دوران جنین شان در روزگار بحران هسته ای چرنوویل سپری شده بود وقتی به دبیرستان رفتند، آنهایی که مادرانشان در معرض تشعشعات بیشتری بودند، نسبت به بقیه دانش آموزان، در آزمون جامع عملکرد ضعیف تری داشتند.

-تماس با آلاینده های هوا هم نتایج مشابهی دارد.مطابق نتایج یکی از تحقیقات جالب، درباره سیستم پیش پرداخت تلفنی عوارض جادهها (به جای توقف در ترافیک پرداخت عوارض)، گویا این سیستم پرداخت تلفنی، که از ترافیک بزرگراههای نیوجرسی و پنسیلوانیا کاسته،و بدین وسیله، کیفیت هوا را بهبود بخشیده، برسلامتی جنین ها هم موثر بوده است. در میان زنان بارداری که در فاصله کم وبیش یک مایلی از محل های تحت پوشش این سیستم زندگی می کنند، تولد بچه های زودرس، به اندازه 6/ 8درصد، وتولد بچه های کم وزن،9/2 درصد کمتر شده است.

نویسنده : شیوا دلداریتعیین جنسیت
نظرات کابران باهوک ریویو