خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

تا می‌شود نبايد نشست

تا می‌شود نبايد نشست

تا می‌شود نبايد نشست

نشریه معتبر "فلسفه" آخرین ویژه‌نامه خود "راهپیمایی" را به ارتباط میان راه رفتن و توانمندی در اندیشیدن اختصاص داده و از دید روانشناسی و فلسفه به این موضوع پرداخته است. در این نوشته نگاه گذرایی به این ویژه‌نامه افكنده‌ایم.

تاریخ فلسفه به نوعی با راه رفتن همگام و همراه بوده است. مكتب مشائیون یا همان روندگان كه نسبت آن به ارسطو می‌رسد گواه این ادعا است. نیچه میگوید:

"تا می‌شود نباید نشست و به اندیشه‌ای كه در هوای آزاد زاده نشده باور داشت".

كورت بایِرتس استاد فلسفه در دانشگاه مونستِر در غرب آلمان، كتاب مفصلی درباره "راه رفتن سرپا، تاریخ انسان‌شناختی اندیشه" نوشته و در آن به "پیوند تنگاتنگ رفتن و اندیشیدن" پرداخته است. او در گفتگو با كاترین نیومارك سردبیر ویژه‌نامه یادشده می‌گوید:

«فیلسوفان دوره باستان ستاره‌ها و اجرام آسمانی را جزو خدایان می‌دانستند و می‌گفتند که آدم از یك بخش فرودین پست زمینی یعنی تن و یك بخش فرازین آسمانی یعنی سر تشكیل شده و به همین دلیل انسان سرپا راه می‌رود تا به آسمان و خدایان نزدیكتر باشد".

بایِرتس در ادامه می‌گوید كه فیلسوفان به ویژه اندیشمندان روزگار نوین ما پیاده‌روی و اندیشیدن را جدا از یكدیگر نمی‌دانند و حتا شوپِنهاور كه راه رفتن را "تعویق سقوط" می‌داند، بر این كار پا می‌فشارد.

مارتین دورو یكی از نویسندگان ویژه‌نامه در نوشتار خود به گذرگاه‌های فیلسوفان و پژوهشگرانی اشاره دارد كه پیاده‌روی را از الزام‌های روزانه خود شمرده‌اند: می‌گویند ایمانوئل كانت فقط دو بار در زندگ پیاده‌روی روزانه خود را قطع كرد: یكبار برای آگاهی یافتن از اوضاع انقلاب كبیر فرانسه و بار دیگر برای خواندن كتاب اِمیل اثر ژان ژاك روسو. امروزه مسیر پیاده‌روی كانت در زادگاه او كونیگسبرگ یا كالینینگراد امروزی به افتخار او "كوی فلسفه" نامگذاری شده است.

كلو ریپِرت نویسنده دیگر ویژه‌نامه به راهپیمایان پژوهشی، سیاسی و مذهبی اشاره كرده و از مهاتما گاندی و مارتین‌لوتِر كینگ یاد می‌كند كه در سخنرانی تاریخی خود در سال ۱۹۶۳ در واشینگتن علیه نژادپرستی گفت:

«ما به هر رنگی كه باشیم، باید با هم راهپیمایی كنیم. ما نمی‌توانیم تنها برویم و همچنان كه می‌رویم باید اقرار كنیم كه به راه خود ادامه می‌دهیم و نمی‌توانیم بازگردیم.»

ریپِرت همچنین به راهپیمایی عظیم مائو تسه دون در سال ۱۹۳۴ اشاره می‌كند كه یكصد هزار تن را به دنبال خود كشاند. این راهپیمایی را سرآغاز نظام كمونیستی در جمهوری خلق چین دانسته‌اند.

در بخش دیگری از این ویژه‌نامه پرفسور گِرد كِمپِرمان، استاد بنام رشته مغز و اعصاب در دانشگاه درِسدِن، درباره تأثیر پیاده‌روی در توانمندسازی مغز گفتگو كرده است.

كاترین نیومارك از آقای كِمپِرمان می‌پرسد:

"فیلسوفان از دوران باستان تا كنون بر این باور بوده‌اند كه راه رفتن قدرت اندیشیدن را تقویت می‌كند. پژوهشگران امروزین در این باره چه می‌گویند؟

كِمپِرمان: «نخست اینكه پرداختن به موضوع راه رفتن و اندیشیدن یا لااقل حركت و آموزش به فیلسوفان و پژوهشگران محدود نمی‌شود. كافی‌ست نگاهی به روش‌ها و روند كار هنرپیشگانی بیندازیم كه نقش‌هاشان را حین قدم زدن از بر می‌كنند یا دانش‌آموزانی كه در حال راه رفتن زبان یاد می‌گیرند. امروزه كارشناسان مغز و اعصاب پی برده‌اند كه بخش هیپوكامپوس مغز یعنی همان بخشی كه به هدایت حافظه بلندمدت مربوط می‌شود، در برابر ریتم واكنش مثبت نشان می‌دهد.»

نیومارك: «یعنی ریتم چه موسیقایی باشد چه قدم زدن سریع، به تمركز حواس كمك می‌كند؟»

كِمپِرمان: «بله. البته بیش از آن كه تمركز باشد، تقویت توان یادگیری است. شما كاركرد كامپیوتر را هم كه در نظر بگیرید، قضیه همین طور است. ریتم، میزان و فرِكانس در كامپیوتر هم مطرح است. می‌دانید كه كامپیوترها هم در انجام محاسبات، سرعت یا بهتر بگوییم فرِكانس خاصی دارند. كار مغز بی‌شباهت به رایانه نیست. به این ترتیب قدم زدن هم ریتم به معنای موسیقایی آن است و هم كاركردهایی را در مغز تقویت می‌كند»

نیومارك: «منظور شما به طور كلی حركت است یا واقعا ریتم؟»

كِمپِرمان: «دقیقا ریتم. آزمایش‌های كامپیوتری مغز و اعصاب نشان می‌دهند كه حركت منظم و به قاعده اگر با سرعت مشخصی انجام شود، توان‌هایی در مغز را تقویت می‌كند كه در درجه نخست به بخش حافظه بلندمدت مربوط می‌شوند. یادمان باشد كه اصولا موجودات زنده بی‌حركت مثل گیاهان سیستم عصبی ندارند و سیستم عصبی آغاز پدید آمدن مغز و فكر است.»

پروفسور كِمپِرمان در سخنان خود به این نتیجه می‌رسد كه چون مغز در پیوند با حركت پدید آمده است پس باید راهپیمایی و پیاده‌روی، تأثیر مثبت زیادی در توانمندسازی آن داشته باشد.»

این استاد دانشگاه تمركز در حالت نشسته را همیشه درست نمی‌داند و تأكید می‌كند كه دانش‌آموزان تنها با ورزش می‌توانند بازده حافظه و سطح هوش خود را بالا ببرند.

منبع: دویچه ولهفیلسوف پیاده روی معرفی کتاب روانشناسی و فلسفه توانمندی مغز
نظرات کابران باهوک ریویو