خرید اینترنتی کتاب و نوشت افزار

رازهای مخوف مدرسه شبانه روزی

رازهای مخوف مدرسه شبانه روزی

رازهای مخوف مدرسه شبانه روزی

اسکارلت و آیوی عنوان سه جلد از کتاب های نشر پیدایش است و رده سنی مخاطبان کتاب کودکان و نوجوانان معرفی شدند. این کتاب که به صورت سه جلد به چاپ رسیده ؛ روایت دو خواهر دوقلو که باوجود همسان بودن شان تفاوت های زیادی دارند، را بیان می کند. یکی ترسو و مظلوم و دیگری زرنگ و پرجرات.

مادر دوقلو ها پس از به دنیا آمدنشان از دنیا می رود. بنابراین آن ها با پدر و نامادری بدجنس شان زندگی می کنند.

نامادری دخترها تصمیم می گیرد آن ها را به مدرسه ی شبانه روزی بفرستد. بعد از این که پدر موافقت کرد، آن ها راهی این مدرسه ی مخوف می شوند. مدیر مدرسه در بدجنسی و شقاوت دست کمی از نامادری دخترها ندارد. این مدیر کارهای بسیار ترسناکی کرده است که توجه دوقلوها را به خود جلب می کند.

در این سه جلد شما با یک گره ی داستانی روبه رو می شوید که همان رازهای مدرسه است. گره ای که با ذکاوت و پی گیری های اسکارلت و آیوی باز می شود. البته در این ماجراجویی ها یکی دیگر از دختران مدرسه نیز همراهی شان می کند.

به گفته ی سوفی کلورلی، نویسنده ی این کتاب ها، ایده ی نگارش این داستان ها از یک کلاس داستان نویسی خلاق شکل گرفت. درست زمانی که استاد از اومی خواهد که با تصور یک تخت در یک اتاق شروع به تخیل و داستان پردازی کند. سوفی با تبدیل یک تخت به دو تخت در ذهنش، داستان دوخواهری را می سازد که در مدرسه ی شبانه روزی روایت های پلیسی و کارآگاهی را دنبال می کنند.

جلد اول این مجموعه با نام دوم دوقلوی گمشده، روایت گم شدن اسکارلت دردسرساز است. او در مدرسه ی شبانه روزی ووک وود ناپدید می شود و آیویی مجبور می شود که جای او را بگیرد و دقیقا شبیه خواهرش رفتار کند تا بتوانند درنتیجه، اسکارلت را پیدا کنند. جستجویی بسیار خطرناک:

یک لحظه شک و تردید را تو چشم هایش دیدم. یک قدم رفت عقب طرف دودکش پشت سرش: « می دونه تو اسکارلت نیستی؟»

«بله. خانم فاکس همه چیزو می دونه. تو هیچی تو دستت نداری. اسکارلت دیگه اینجا نیست. فقط منم.» به طرفش قدم برداشتم. انگار به یک حیوان وحشی نزدیک می شدم.

در جلد دوم که اتاق پنهان نام دارد، با وجود اینکه دوقلوها به هم رسیده اند، اما باز با دردسری بزرگ رو به رو می شوند. پس از چند مورد دزدی در مدرسه انگشت های اتهام به سوی اسکارلت دردسرساز، نشانه می رود. اما این دو خواهر برای رفع اتهام دست از تلاش برنمی دارند. تلاشی که منجر به کشف راز جدیدی از مدیر بدجنس مدرسه می شود. رازی قدیمی و کهنه که در دل دیوارهای مدرسه پنهان شده است.

جلد سوم (رقص تاریکی) تلاش انتقام جویانه ی آقای بارتالومیو، مدیر شیطان صفت مدرسه از دانش آموزان است. او بعد از این ماجرا ها از مدرسه خارج می شود، اما خوشی و شادی دختران دوام چندانی ندارد. نامه های تهدید آمیز ماجرای سوم دختران است.

این کتاب در حال حاضر درسه جلد به چاپ رسیده است، اما در پنج جلد به نگارش در آمده است. شهره صالحی، مترجم این کتاب ها می گوید: «این سه جلد درحال حاضر در بازار کتاب عرضه شده است و دو جلد بعدی به زودی به آن ها افزوده خواهد شد.»به علاوه جلد ششم نیز، در حال نگارش توسط نویسنده است که پس از انتشار، در ایران نیز ترجمه و چاپ خواهد شد.اسکارلت و آیوی کتاب کودک و نوجوان معرفی کتابمطالب مرتبط

چرا کتاب  در قطع های متفاوت چاپ می شود؟!
جلد کتاب هویتی خاص برای آن
بزرگترین سخنور مشرق زمین

نظرات کابران باهوک ریویو